WŁĄCZ SIĘ2

Spółdzielnia Socjalna FURIA jest przedsiębiorstwem, które łączy w swoje działalności cele gospodarcze z bardzo ważną misją społeczną. FURIA powstała by stworzyć, przetestować i wdrażać autorski innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej osób ze spektrum autyzmu.
Dostrzegając unikatowy potencjał i tworząc przestrzeń przyjazną wyjątkowemu pracownikowi, realnie zmieniamy codzienność całych rodzin – dorosłych osób z autyzmem, grupy praktycznie wykluczonej z rynku pracy. Dziś nasz spółdzielczy zespół współtworzy siedmiu pracowników o zróżnicowanym poziomie sprawności, w tym pięć osób w spektrum autyzmu… a kolejni czekają na swoją przestrzeń do pracy.

Możesz wesprzeć naszą misję:

  • kupuj nasze produkty – w ten sposób DAJESZ PRACĘ osobom z autyzmem…
  • bądź naszym AMBASADOREM – opowiadaj o nas, PREZENTUJ nasze produkty, rekomenduj nas nowym partnerom…
  • zostań naszym MECENASEM – przekaż DAROWIZNĘ na rzecz naszej spółdzielni – jako przedsiębiorstwo społeczne możemy korzystać z tej formy wsparcia…

Spółdzielnia Socjalna FURIA, 63-004 Tulce, ul. Narcyzowa 7, Nr konta: 83 1750 0012 0000 0000 2725 5318