ONAS2


Spółdzielnia Socjalna FURIA
powstała z inicjatywy dwóch organizacji pozarządowych:
Fundacji FIONA i Fundacji Aktywnych FURIA.

FURIA to fuzja talentów, feeria pomysłów i pasja w działaniu.

Jesteśmy podmiotem ekonomii społecznej
wdrażającym innowacyjny model
aktywizacji oraz reintegracji społeczno-zawodowej
osób ze spektrum autyzmu.

Łączymy profesjonalizm działalności gospodarczej
z misją stworzenia przyjaznej przestrzeni pracy
dla osób o różnym poziomie sprawności.

…ponieważ najważniejszy jest Człowiek.